luni, 23 mai 2016

        Cercul de evaluare va avea loc sâmbătă, 18 iunie 2016, la Casa Bengescu, ora 9. Prezența obligatorie.

sâmbătă, 14 mai 2016

Simpozion internațional

   „Rolul și importanta educației religioase în promovarea valorilor culturii, tradiției, istoriei și spiritualității poporului roman”

 Secțiunile simpozionului:
Secţiunea I: Rolul tinerilor în promovarea culturii și spiritualității poporului roman;
Secţiunea a-II-a: Mitropoliţi români, ctitori de cultură, istorie și spiritualitate.
Data: 28.05.2016
Ora: 9,00
C.N.P. "Stefan Velovan", Craiova
Informatii:
Tel. 0728829430 Gheorghe Cornelia
Tel. 0744763565 Danciu Ana           

luni, 25 aprilie 2016

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL "ROLUL EDUCAŢIEI RELIGIOASE ÎN FORMAREA TINERILOR ÎNTR-O SOCIETATEA GLOBALIZATĂ"

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
"ROLUL EDUCAŢIEI RELIGIOASE ÎN FORMAREA TINERILOR ÎNTR-O SOCIETATEA GLOBALIZATĂ"
Craiova, 2016
Ediţia I
Date despre participant:
Nume____________________________________________
Prenume _________________________________________
Adresă __________________________________________
Localitate _____________      Judeţ __________________
Telefon ___________
Adresă de e-mail __________________________________
Loc de muncă/ Unitatea şcolară______________________
Specialitatea:_____________________

Date despre lucrare: _______________________________
Tema lucrării:_____________________________________
Secţiunea: ________________________________________

Taxă de participare :
O Am plătit taxa de participare la banca BCR cont – RO 31 RNCB 0140 0184 5 689 0001, Fundația ”Cuvântul care zidește”
Taxa poate fi achitată și la sediul fundației.

Mod de participare 
O Direct
O Indirect 

Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării (subliniaţi)
flip-chart, videoproiector, calculator, televizor, CD-player etc.


FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
"ROLUL EDUCAŢIEI RELIGIOASE ÎN FORMAREA TINERILOR ÎNTR-O SOCIETATEA GLOBALIZATĂ"
Craiova, 2016
Ediţia I

Numele şi prenumele elevului :

Şcoala:

Clasa :

Titlul lucrării:

Secţiunea :

Profesor îndrumător :

Taxă de participare :

O Am plătit taxa de participare la banca BCR cont – RO 31 RNCB 0140 0184   5 689 0001, Fundația ”Cuvântul care zidește”
Taxa poate fi achitată și la sediul fundației.

miercuri, 6 aprilie 2016

Simpozion internaţional şi concurs de creaţie literară şi creaţie plastică

Rolul educaţiei religioase în formarea tinerilor într-o societatea globalizată
                                                                 
Craiova, 2016
Ediţia I
               
Destinat cadrelor didactice şi elevilor, simpozionul ”Rolul educației religioase în formarea tinerilor într-o societate globalizată”, îşi propune a fi un eveniment care să completeze evenimentele de amploare naţională organizate în ţară cu ocazia comemorării Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016 ).
        LOCUL DESFĂŞURĂRII:  Centrul de vizualizare, restaurare și conservare patrimoniu al Facultății de Teologie, secția de Artă sacră- Str. Brestei 24, Casa Bengescu, Craiova, Dolj
            DATA DESFĂŞURĂRII: 19 mai 2016, ora 15:00
                  PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 2 aprilie – 12 mai 2016
 SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI:
                  SECŢIUNEA I: Părinţi, copii şi educarea lor
   Referate pentru profesori
                  Atelier de creaţie literară şi plastică
SECŢIUNEA II: Educaţia religioasă – factor important în formarea tinerilor
         Referate pentru profesori
               SECŢIUNEA III: Promovarea relației Școală-Biserică prin parteneriate educaționale-exemple de bună practică
            Referate pentru profesori
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Înscrierea şi trimiterea lucrărilor se va face până la data de 12 mai 2016.
         1.  Creaţie literară: lucrările (maxim 2 pagini) vor fi redactate în format A4, în Times New Roman, cu diacritice, Font 14, titlul Bold; autorul, coordonatorul şi instituţia la două rânduri de titlu, scrise cu 12 Bold; apoi, la două rânduri conţinutul scris cu 12, la 1,5 rânduri
 Taxa de concurs – 5 lei/lucrare elev, se va plăti fie personal la depunerea lucrărilor, fie în plic, trimis o dată cu lucrările și însoțit de alt plic cu timbru, autoadresat, pentru a primi diplomele, pentru participanții din afara localității. Un profesor poate avea maxim 4 lucrări în concurs.
          2. Creaţie plastică : compoziţiile (desene, picturi şicolaje), vor fi realizate pe  hârtie format  A4 sau A3, respectând temele concursului. Pe verso, fiecare lucrare expediată va conţine: tema, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul/judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. Fiecare coordonator poate participa cu max. 4 lucrări, indiferent de secţiune.
Taxa de concurs – 5 lei/lucrare elev, se va plăti fie personal la depunerea lucrărilor, fie în plic, trimis o dată cu lucrările și însoțit de alt plic cu timbru, autoadresat, pentru a primi diplomele, pentru participanții din afara localității. Un profesor poate avea maxim 4 lucrări în concurs.
         3.  Proiecte educaţionale: proiectele vor fi trimise în format electronic şi redactate, fiind însoţite de câteva dovezi ale implementării proiectului (fotografii sau scurte filmuleţe) sau de un raport de activitate (taxa de concurs – 20 lei/referat profesor, un singur autor).
         4. Lucrările ştiiţifice: redactate de către cadrele didactice se vor realiza pe suport electronic fiind însoţite de o prezentare Power Point de maxim 10 slide-uri, format A4, cu margini de 20 mm, sus, jos, stânga, dreapta, Times New Roman 12. Lucrările vor avea maxim trei pagini şi vor fi tehnoredactate cu diacritice și vor fi însoțite de un rezumat de ½ pagină într-o limbă de circulație înternațională(engleză/franceză). Comitetul ştiinţific verifică toate lucrările şi îşi rezervă dreptul de a respinge acele lucrări care nu îndeplinesc condiţiile impuse de organizatori. Lucrările vor fi publicate în Revista ”Educațio”. Taxa de concurs – 20 lei/referat profesor, un singur autor.
Taxa poate fi achitată la sediul fundației.
     Lucrările literare și plastice se vor trimite/aduce la Centrul de vizualizare, restaurare și conservare patrimoniu al Facultății de Teologie, secția de Artă sacră, Str. Brestei 24, Casa Bengescu, Craiova.
      Persoană de contact d-na prof. Alexandrina Bădescu, tel. 0763778967, e-mail: alexandrina_badescu@yahoo.com .
     Lucrările în format electronic se vor trimite la adresa de e-mail: religiedolj@yahoo.com
      Persoane de contact:
d-na prof. Boldișor Ileana Mihaela, tel. 0771264227, e-mail: ile_boldisor@yahoo.com  
d-na prof. Ouatu Mihaela, tel.0727713113, e-mail: simonavulcanescu@yahoo.com

sâmbătă, 26 martie 2016

Rezultate - Concursul Național Interdisciplinar ”Cultura și spiritualitate românească”

Clasele V – VI
etapa judeţeană – 26 martie 2016
Nr. Crt.
Numele si Prenumele
Şcoala de Provenienţă
Clasa
Punctaj final
Premiul
1.       
Ciurezu Letiția
Şc. Gim. „Mircea Eliade” Craiova
6
96
I
2.       
Iordache Cristina
Şc. Gim. “Sfântul Dumitru”  Craiova
6
95
II
3.       
Mirescu Andra Maria Elena
C. N. ”Fratii Buzesti” Craiova
6
93
III
4.       
Ciurea Maria-Alexandra
C. N. ”Fratii Buzesti” Craiova
6
90
Menţiune
5.       
Gavrilă Georgiana
Şc. Gim. „Mircea Eliade” Craiova
6
90
Menţiune
6.       
Georgescu Irina
Șc. Gim. ”Traian” Craiova
5
90
Menţiune
7.       
Nedelcu Raul
Șc. Gim. ”Traian” Craiova
6
89.5
Menţiune
8.       
Dascălu Alexia
Şc. Gim. „Mircea Eliade” Craiova
6
89
Menţiune
9.       
Colhon CLigia-Amelia
C. N. ”Fratii Buzesti” Craiova
6
88.5
Menţiune
10.   
Albăstroiu Lavinia
C. N. “Elena Cuza” Craiova
6
87.5
Menţiune
11.   
Ceaușescu Alexandra
Șc. Gim. ”Mihai Viteazul” Craiova
6
87
Menţiune
12.   
Lixandru Ana
C. N. ”Fratii Buzesti” Craiova
6
87
Menţiune
13.   
Niţă Gloria
Șc. Gim. ”Traian” Craiova
6
87
Menţiune

Clasele VII – VIII
etapa judeţeană – 26 martie 2016
Nr. Crt.
Numele si Prenumele
Şcoala de Provenienţă
Clasa
Punctaj  final
Premiul
1.       
Colan Mary Caroline
C. N. “Elena Cuza” Craiova
7
91
I
2.       
Marin  Ana
Șc. Gim. ”Traian” Craiova
7
90
II
3.       
Hladiuc Adriana
Şc. Gim. „Mircea Eliade” Craiova
7
89
III
4.       
Popescu Maria
Şc. Gim. „Nicolae Bălcescu”  Craiova 
8
87
Menţiune
5.       
Bălă Larisa
C. N. P. “Ştefan Velovan” Craiova
8
86.5
Menţiune
6.       
Popescu Aniela
Șc. Gim. ”Traian” Craiova
8
86
Menţiune
7.       
Tudor Lorena Ştefania
C. T. Energetic Craiova
7
86
Menţiune
8.       
Stănculescu Adela
Şc. Gim. „Mircea Eliade” Craiova
7
86
Menţiune
9.       
Nicola Ana Maria
C. N. “Elena Cuza” Craiova
8
83
Menţiune
10.   
Dragotă Andreea
C. N. “Elena Cuza” Craiova
8
82
Menţiune
11.   
Patruna Maria Alexandra
C. N. ”Fratii Buzesti” Craiova
7
82
Menţiune