sâmbătă, 14 mai 2016

Simpozion internațional

   „Rolul și importanta educației religioase în promovarea valorilor culturii, tradiției, istoriei și spiritualității poporului roman”

 Secțiunile simpozionului:
Secţiunea I: Rolul tinerilor în promovarea culturii și spiritualității poporului roman;
Secţiunea a-II-a: Mitropoliţi români, ctitori de cultură, istorie și spiritualitate.
Data: 28.05.2016
Ora: 9,00
C.N.P. "Stefan Velovan", Craiova
Informatii:
Tel. 0728829430 Gheorghe Cornelia
Tel. 0744763565 Danciu Ana