joi, 24 septembrie 2015

Condiții publicare Educatio - revista profesorilor de religie din județul Dolj


 RECOMANDĂRI  PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR

            Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:

 1. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale;
 2. Lucrările vor avea 2-4 pagini pentru articol, 5-7 pagini pentru studiu format B5 (ISO)- (iniţializare pagină nouă – Page Layout – Size – B5(ISO); setarea paginii: Sus – 1,5cm; Jos – 1,5 cm; Stânga – 1,5 cm;  Dreapta – 1,5 cm;
 3.  Materialul se va tehnoredacta în mod obligatoriu cu diacritice. Materialele care nu îndeplinesc condiţiile nu vor fi publicate în revistă. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine autorilor;
 4. Materialul trebuie să înceapă cu titlul, urmat de  numele  dumneavoastră (autorul), şcoala sau instituţia unde activaţi, localitatea. Apoi urmează textul (conţinutul) şi  bibliografia;
 5. Titlul va fi scris cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 14, scris îngroşat (bold), tehnoredactare la 1,5 rânduri, aliniat centrat (Center) ;
 6. Imediat după titlu va fi trecut autorul: nume, prenume, instituţie, localitate, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, scris îngroşat, italic, tehnoredactare la 1,5  randuri,  aliniat la dreapta (Align Text Right) ;
 7. Conţinutul materialului se va redacta în Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, tehnoredactare la 1, 5  rânduri, aliniat stânga-dreapta (justify) ;
 8. Bibliografia  va  respecta ordinea:  autor, titlu lucrare, editura, localitatea, anul; titlurile de cărţi se dau în limba originală şi se culeg în italice (cursive); la fel periodicele - reviste, ziare. Exemplu: Bogdan Stugren,  Ecologie, probleme generale şi de tehnologie didactică, Editura didactică şi pedagogică,  Bucureşti, 1975;
 9. Lucrarea va avea un singur autor;
 10. Fiecare lucrare va avea un rezumat de ½ pagini.
 11. Lucrările se vor înainta organizatorilor  în format electronic  doar  pe adresele de  e-mail :   lucian_dodenciu@yahoo.com; sdssabin@yahoo.com; ivascuclaudia@yahoo.com; florin_ionescu_craiova@yahoo.com 

  NOTĂ: Puteţi trimite orice material care vizează activitatea în şcoala unde funcţionaţi şi care trebuie popularizată la nivelul judeţului.