duminică, 20 septembrie 2015

Principalele teme abordate in cadrul Consfatuirilor profesorilor de religie din judetul Dolj

REGLEMENTĂRI:

*Legea 153/2015 pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011. Înscrierea la orele de Religie; elementele-cheie propuse de Patriarhia Română pentru Metodologia de organizare a orei de Religie în învățământul preuniversitar

*Necesitatea încheierii de parteneriate între parohii şi şcoli pentru dezvoltarea cooperării în vederea susţinerii şi îmbunătăţirii orei de Religie (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 12.475/2014)

*Procedura de acordare şi de retragere a avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului pentru desfăşurarea de activităţi în învăţământul religios şi teologic (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 13.879/2014)

*Plan strategic pentru creșterea calității educației religioase (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 3.124/2015)


CURRICULUM:

* Materiale religie:
Fișe de lucru pentru clasa pregătitoare;
Religia la clasa pregătitoare și la clasa I.
Ghid pentru profesori ­– disponibile pe site-ul www.patriarhia.ro 

*Aprobarea prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice a manualelor școlare la disciplina Religie, pentru clasele a II-a și a III-a, depuse în cadrul licitației organizate prin Centrul Național de Evaluare și Examinare – disponibile pe site-ul www.edu.ro

*Proiect de conținuturi teologice care va fundamenta viitoarea programă școlară la disciplina Religie, pentru clasele V-VIII

*Proiecte de ghiduri pentru profesorii care predau disciplina școlară Religie la clasele a II-a și a III-a