joi, 12 noiembrie 2015

Sâmbătă, 31 octombrie 2015 a avut loc Cercul de religie pentru învățământ liceal la Colegiul National "Frații Buzești" din Craiova cu tema: Interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate: perspective teoretice și metodice / Ciclul licealActivități:

1. Lecție demonstrativă bazată pe metode de învățare prin explorarea directă/indirectă a realității și metode de tip activ - participativ Ateliere de lucru pe grupe

2. Realizarea analizei comparative: Metode de explorare și acționale vs. Metode expozitive și interogative (avantaje, dezavantaje, frecvența utilizării, resurse etc.).

3. Proiectarea scenariului pentru o metodă didactică adecvată unei teme la alegere

4.  Schimb de bune practici: - Proiecte de lecții
5. Referat: Abordarea interdisciplinară a religiei
                                  în concordanță cu cerințele învățământului modern – Prof. Danciu Ana
Sâmbătă, 7 noiembrie 2015 a avut loc Cercul de religie pentru scoli gimnaziale la Școala Gimnazială „ Gheorghe Țițeica” din Craiova, cu tema: Formarea şi dezvoltarea competenţelor profesorilor de religie pentru realizarea unui învăţământ de calitate / Ciclul gimnazialActivități:1. Ateliere de lucru pe grupe

2. Propuneri de activităţi de învăţare prin care se formează şi dezvoltă competenţe specifice la disciplina religie
3. Abordarea practică a activităţilor care conduc la formarea de competenţe atitudinale.
4. Referat:CLASIC VERSUS MODERN IN ABORDAREA ORELOR DE RELIGIE – Prof. Gheorghe Cornelia